BETTER TOGETHER

People | Prosperity | Planet

โครงการ BIOFIN มุ่งมั่นดูแล “เกาะเต่า” เริ่มจากการสนับสนุนสื่อเยาวชน

โครงการ BIOFIN โดย UNDP ประเทศไทย เดินหน้าโครงการริเริ่มทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูความยั่งยืนสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบนเกาะเต... Read More...