Blue Carbon Society

พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้รักผืนทะเลของไทย

Patom Organic Living “ออร์แกนิค ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ กับธุรกิจแนวคิดใหม่ ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ”

Patom Organic Living “ออร์แกนิค ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจกับธุรกิจแนวคิดใหม่ ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ” “You are what you eat” คุณรับประทานอะไรเข้าไป คุณก็จะได้รับผลเช่... Read More...

“แมงกะพรุน” ถ้าเข้าใจฉัน…เธอจะรักฉัน

เมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีแบบนี้ หลายท่านมึกจะนึกถึงแต่การขึ้นเหนือเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีความกล่าวหนึ่งที่ว่า "เที่ยวทะเลหน้าหนาว สวยไม่แพ้หน้าร้อ... Read More...

โอกาส และวิธีคิด สะท้อนวัฒนธรรมการให้ของน้องพี่สมาคมพี่น้องพุทธรักษา

"สมาคมพี่น้องพุทธรักษา" เกิดจากรากฐานที่สำคัญและมุ่งมั่นของมูลนิธิพุทธรักษาด้วยปณิธานแห่ง “การให้” ของ คุณธนินท์ – คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ และครอบครัว ผ่านการดำเ... Read More...

“ลอยกระทง” มรดกวัฒนธรรม ความยั่งยืน และวิถีแห่งสายน้ำ

คนไทยมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน  เราใช้สายน้ำในการดำรงชีวิตทั้งการอุปโภค บริโภค เส้นทางสัญจร การอยู่อาศัยและการประกอบสัมมาอาชีพ ดังนั้น... Read More...

ขยะชิ้นเล็กๆ เมื่อลงสู่ทะเล

ทราบหรือไม่ ? สิ่งเล็กๆ ที่เราเรียกว่า “ขยะ” ที่เรามักจะไม่ใส่ใจถึงจุดหมายปลายทางของสิ่งนี้ หลังจากที่เราใช้แล้ว บางส่วนอาจมีการกำจัดและจัดการอย่างถูกวิธี และมี... Read More...

Blue Carbon Society กระตุ้นคนรุ่นใหม่ใส่ใจคัดแยกขยะ

"Blue Carbon Society" เดินหน้าสร้าง "Blue People" กระตุ้นกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนที่สนใจ พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ยั่งยืน (Blue Partnership) ในสถานศึกษา ห... Read More...

“ประเสริฐสุข จามรมาน” กับ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยับยั้งโลกร้อน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายท่านจะคุ้นเคยกับคำว่า “โลกร้อน” และ “ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก” เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นต้นเหตุสำคัญในการเกิดภัยธรรมชาติ อาทิ ... Read More...

ประชากรไทยกับการพึ่งพาทรัพยากรทางน้ำ

“คนไทย” หากจะกล่าวถึงเรื่องของวิถีชีวิต เราๆ ท่านๆ ต่างรู้กันดีว่ามีความผูกพันกับแหล่งน้ำมาช้านาน ตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งความผูกพันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ประเท... Read More...

ขยะพลาสติกกับสัตว์ทะเล

“มนุษย์” ผู้ซึ่งก่อให้เกิดขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง โดยมีตัวแปรสำคัญ คือ การสร้างความสะดวกสบายในตนเอง แต่ผู้ที่อยู่ปลายทางที่ต้องรับผลกระทบจากขยะพลาสติกเหล่านั้น ... Read More...

หยุดคิดสักนิด ก่อนใช้ “หลอดพลาสติก”

รู้หรือไม่ว่า.... ทุกครั้งที่เราขอหลอดพลาสติกจากร้านค้ามาใช้แล้วทิ้งเป็นขยะ เท่ากับเป็นการทำร้ายโลก สร้างมลภาวะทางทะเล ทั้งยังเป็นตัวการสำคัญ ที่ทำให้สัตว์ทะเ... Read More...