fbpx

Blue Carbon Society

พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้รักผืนทะเลของไทย

สุดยิ่งใหญ่ประเพณีงานเจ เยาวราช 2561 – อิ่มบุญ ช่วยลดโลกร้อน

เริ่มแล้วประเพณีงานเจ เยาวราช 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช โดย... Read More...

ปฐมบท – ท้องทะเลไทย

ปัจจุบัน... ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นและแสดงถึงความเป็นไทย คือ การท่องเที่ยว และเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักนึกถึง “ทะเลไทย” ซึ่งมีทั้งความสว... Read More...

แนวทางแก้ไขปัญหาขยะ – ฟื้นฟูระบบทางนิเวศทางทะเลด้วย Blue Carbon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า ขยะทะเลเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งขยะทะเลส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มา... Read More...

Blue Carbon กับทิศทางการขับเคลื่อนในประเทศไทยและต่างประเทศ

“Blue Carbon” คือ การกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเล เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล ที่ลุ่มน้ำเค็ม โดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศเพื่... Read More...
ลดขยะพลาสติก - คนละชิ้นคืนความบริสุทธิ์ให้แหล่งน้ำ

ลดขยะพลาสติกคนละชิ้น คืนความบริสุทธิ์ให้แหล่งน้ำ

ปัจจุบันเราเคยชินกับการใช้พลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากตัวเลขของกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 27.06 ล้านตัน คิคง่ายๆ เราสร้างขยะ 1.14 กิโลกรั... Read More...

ชาวพัทยาร่วมเก็บขยะชายหาด – ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (International Coastal Cleanup Day) กำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนทุกปีเป็นวันที่อาสาสมัครจำนวนหลายแสนคนทั่วโลกร่วมดำเนินกิ... Read More...

เกาะเต่า – กับแนวทางการจัดการขยะ

เกาะเต่า... แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย หนึ่งในจุดแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต แต่ปัจจุบันเกาะสวรรค์แห่งนี้กำลังป... Read More...

ลดปริมาณ “ขยะทะเล” – เพิ่มพื้นที่ Blue Carbon

ตัวเลขการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทย โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า พ.ศ.2558 มีขยะประมาณ 26.85 ล้านตันต่อปี คิดเป็นปริมาณขยะ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อว... Read More...

“ป่าของไทย” ความหลากหลาย – ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ประเทศไทย...ถือเป็นหนึ่งในโลกที่มีควายั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งเรื่องภูมิศาสตร์และภูมิประเทศส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรและควา... Read More...