SUSTAIN

ไอเดียแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ สินค้า พลังงาน นวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม ให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแนะทุกฝ่ายใช้บทเรียนจาก โควิด-19 รับฟังข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น

เมื่อวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ที่ผ่านมา ได้มีถ่ายทอดการสนทนาผ่านทางออนไลน์ ระหว่าง เกรต้า ธันเบิร์ก (Greta Thunberg) เด็กสาวนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมจากปร... Read More...

New Normal ประสบการณ์ชีวิตแบบใหม่ๆ

อยู่กับโควิด – 19 กันมาหลายเดือนแล้ว ภายใต้สถานการณ์ล็อกดาวน์ สิ่งหนึ่งที่คนทั่วโลกปฏิบัติเหมือนกันคือ การสร้างระยะห่างทางสังคม Social Distancing อยู่ห่างกันเพื... Read More...

UN-คพ. แนะจัดการปัญหาขยะเร่งด่วนจากบริการเดลิเวอรี่

ปัญหาขยะกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ เนื่องจากเริ่มมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มาพร้อมกับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้เนื่องจากคนจำนวนมากต้องกักตัวเอ... Read More...

แก้ไขปัญหาความหลายหลายทางชีวภาพ โดยใช้บทเรียนจากการรับมือไวรัสโควิด-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เผยให้เห็นจุดอ่อนของสังคมมนุษย์ทั่วโลก ในด้านของระบบสุขภาพ ความไม่เท่าเทียมทางสังคม   บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในหลายพื้นที... Read More...

โลกตื่นรักษ์น้ำ แต่ไทยจะแล้งหนัก ทุกภาคส่วนกำลังหาทางรับมือ

วันที่ 22 มีนาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ คนทั่วโลกจะพูดถึงวันอนุรักษ์น้ำโลก หรือ World Water Day เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความ... Read More...

“เพราะทะเลเป็นของเราทุกคน” ร่วมกันลดปัญหาขยะทะเลเพื่อทะเลไทย

ทะเลไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เป็นที่ทำกิน เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นแหล่งวัฒนธรรม เป็นทรัพยากรธรรมช... Read More...

วิกฤติโลกร้อน! นักวิทยาศาสตร์พบ “น้ำอุ่น” อยู่ใต้ทวีปแอนตาร์กติกา

ภาวะโลกร้อน ทำให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้แผ่นน้ำแข็งที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกาเกิดการละลาย และแตกตัวออก ก่อให้เกิดความกังวลว่าหากกระบวนการดังกล่าวดำเนิน... Read More...

เดินหน้าพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม “บางกระเจ้า”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เปิดเผยถึงแผนการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าป... Read More...

พิมพ์ลายน้ำดิจิทัลลงบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพื่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ

หนึ่งในอุปสรรคสำคัญของกระบวนการการรีไซเคิลขยะก็คือ กระบวนการคัดแยกประเภทขยะที่ยังขาดประสิทธิภาพ  แต่อย่างไรก็ตาม ทางออกของปัญหาดังกล่าวนั้น อาจจะอยู่ใกล้ตัวมากก... Read More...