fbpx

SUSTAIN

ไอเดียแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ สินค้า พลังงาน นวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม ให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

โลกตื่นรักษ์น้ำ แต่ไทยจะแล้งหนัก ทุกภาคส่วนกำลังหาทางรับมือ

วันที่ 22 มีนาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ คนทั่วโลกจะพูดถึงวันอนุรักษ์น้ำโลก หรือ World Water Day เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความ... Read More...

“เพราะทะเลเป็นของเราทุกคน” ร่วมกันลดปัญหาขยะทะเลเพื่อทะเลไทย

ทะเลไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เป็นที่ทำกิน เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นแหล่งวัฒนธรรม เป็นทรัพยากรธรรมช... Read More...

วิกฤติโลกร้อน! นักวิทยาศาสตร์พบ “น้ำอุ่น” อยู่ใต้ทวีปแอนตาร์กติกา

ภาวะโลกร้อน ทำให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้แผ่นน้ำแข็งที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกาเกิดการละลาย และแตกตัวออก ก่อให้เกิดความกังวลว่าหากกระบวนการดังกล่าวดำเนิน... Read More...

เดินหน้าพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม “บางกระเจ้า”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เปิดเผยถึงแผนการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าป... Read More...

พิมพ์ลายน้ำดิจิทัลลงบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพื่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ

หนึ่งในอุปสรรคสำคัญของกระบวนการการรีไซเคิลขยะก็คือ กระบวนการคัดแยกประเภทขยะที่ยังขาดประสิทธิภาพ  แต่อย่างไรก็ตาม ทางออกของปัญหาดังกล่าวนั้น อาจจะอยู่ใกล้ตัวมากก... Read More...

อัพเดท! โครงการ #teamtrees ระดมทุนครบ 20 ล้านดอลลาร์ตามเป้าแล้ว

เมื่อเดือนพฤจิกายน พ.ศ. 2562 ทาง Passion Gen ได้นำเสนอบทความเรื่อง  "พลัง “คนธรรมดา” ร่วมติดแฮชแท็ก #teamtrees ปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้นทั่วโลก"  ซึ่งกล่าวถึง #team... Read More...

ป้ายโฆษณา…ฟอกอากาศได้!

Credit Studio Roosegaarde ป้ายโฆษณาที่เห็นอยู่นี้ ภายนอกอาจดูเหมือนป้ายทั่วๆไป แต่ความจริงแล้วมันได้ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษให้สามารถดูดซับฝุ่นพิษและหมอกควัน เพื... Read More...

ความยั่งยืน กระแสใหญ่ปี 62

ในปี 2562 พวกเราได้เห็นความเคลื่อนไหวเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการลดโลกร้อน  เกิดขึ้นทั้งในไทย และต่างประเทศ  สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคนทั่วโลกมีความตระหนัก... Read More...

จำนวนวาฬหลังค่อมฟื้นฟูขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับในอดีต

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19  ความนิยมในการล่าวาฬ (Whaling) เพื่อการพาณิชย์ ส่งผลให้จำนวนประชากรของวาฬหลังค่อม (Humpbacks Whale)  ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่มหาสมุทรแอตแลนต... Read More...