fbpx

WISDOM

ที่สุดขององค์ความรู้จากผู้มากประสบการณ์ ที่ถูกถ่ายทอดมาสู่ยุคปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา Executive Presence

Executive Presence เป็นคำที่มนุษย์งานทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างมาก โดยมีผู้ให้คำจำกัดความต่างๆ กันไป ซึ่งอธิบายในภาพรวมได้ว่า คือความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์... Read More...

9 เคล็ดลับ ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

การเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ธุรกิจของคุณจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ ต่อไปนี้ คือเคล็ดลับ 9 ข้อ ซึ่ง... Read More...

5 เคล็ดลับเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจผิดพลาดสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหารถือเป็นหน้าเป็นตาของบริษัท การตัดสินใจของคุณจะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของธุรกิจที่บริษัทของคุณทำอยู่ ตั้งแต่ผลกำไร-ขาดทุน ไปจนถึงความสุขในการทำงานของพนั... Read More...

5 เหตุผลที่ทำให้การยกย่องชมเชย คือทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดของนายจ้าง

การได้รับคำยกย่องชมเชย เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน....... ลองนึกถึงตอนที่มีคนกล่าวชม หลังจากคุณนำเสนอผลงานชิ้นสำคัญที่ใช้เวลาเตรียมตัวมาทั้งคืนว่า ม... Read More...

เปิดแนวคิด “สรรพากรยุคใหม่” เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้เสียภาษี

การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือหน่วยงานราชการ เพราะหากไม่ปรับหรือคิดจะปรับแต่เริ่มช้าไป ก็อาจตกขบวน ไม่ทันกั... Read More...

10 ปัจจัยหลัก ทำลายบรรยากาศสร้างสรรค์งาน

ไม่แน่ใจว่ามีใครในประเทศไทยศึกษาทัศนคติของคนไทยต่อสถานที่ทำงานไว้บ้างหรือไม่ แต่ สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) ศึกษาคนอเมริกันเมื่อ... Read More...

กลยุทธ์ธุรกิจแบรนด์ดัง อายุร้อยพันล้าน ทำไมถึงข้ามผ่านอุปสรรคและจุดเปลี่ยนในช่วงเวลาต่าง ๆ มาได้

กลยุทธ์ธุรกิจแบรนด์ดัง อายุร้อยพันล้าน ทำไมถึงข้ามผ่านอุปสรรคและจุดเปลี่ยนในช่วงเวลาต่าง ๆ มาได้ เมื่อมาถึงจุดเปลี่ยนในแต่ละยุค เจ้าของธุรกิจก็จำเป็นต้องมองหาก... Read More...

กลยุทธ์ธุรกิจชาวยิว – จากรุ่นสู่รุ่นสู่ศักยภาพการเป็นชนชาติที่มั่งคั่งและร่ำรวย

กลยุทธ์ธุรกิจของชาวยิว คำสอนจากรุ่นสู่รุ่น สู่ศักยภาพการเป็นชนชาติที่มั่งคั่งและร่ำรวย หลักคำสอนและหลักการคิดของชาวยิว ที่คุณก็สามารถนำเอาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศั... Read More...
Mindset แนวคิดผู้นำ - คนที่ต้องการประสบความสำเร็จควรรู้

พัฒนาแนวคิดผู้นำ – ต้องการสำเร็จต้องคิดอย่างไร

เคล็ดลับการวาง Mindset เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในบริษัท โดยเรียนรู้จากแนวคิดของผู้นำเพื่อนำตนเองไปสู่ความสำเร็จ เมื่อคุณต้องการความก้าวหน้าในบริษัท เพื่อนำตน... Read More...
กลยุทธ์เล่าปี่ ร่วมทัพ จับมือ ปั้นมือขวาสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน

กลยุทธ์เล่าปี่ – ปั้นมือขวาสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน

เมื่อเวลาที่จะเริ่มทำธุรกิจคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเรื่องสินค้า ลูกค้า แบรนด์ หรือเรื่องเงินทุนเป็นอันดับแรกๆ แต่สิ่งสำคัญที่คนทั่วไปมักจะลืมนึกไปก็คือการสร้างทีม เ... Read More...