ขอให้คนไทยและทุกคนบนโลกใบนี้ จงก้าวข้ามปี 2563 นี้สู่ปีใหม่ปี 2564 ด้วยความเสมอสุขราบรื่น ประสบแต่ความดีงาม มีสุขภาพดี มีโชคลาภอันควร อยู่ร่วมกับทุกสรรพสิ่งรอบกายให้ปลอดภัยทั้งปวง ด้วยความสุขอันอิ่มเอมยึดมั่นในความเกื้อกูลกันและกัน

ทั้งรักษาอยู่ร่วมกับธรรมชาติ หรือ “ธรรมอันประเสริฐ” ของทุกศาสนาที่มุ่งหวังให้ทุกคนปฏิบัติ การอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ ด้วยความดีทั้งปวง ซึ่งทุกศาสนาได้มีทางเลือกและข้อปฏิบัติอันดีงาม ให้กับคนบนโลกมาช้านาน เป็นแสงสว่างส่องทางอันอำไพให้แก่พวกเรา เช่นประเทศไทยเราได้ประกาศ ให้ “พุทธศาสนา” เป็นศาสนาประจำชาติ

ซึ่งแท้จริงคนไทยได้นับถือศรัทธายึดมั่นต่อการปฏิบัติมาแต่โบราณกาลแล้ว คนไทยส่วนใหญ่แม้กลุ่มรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ก็สนใจเจริญสติด้วยการบำเพ็ญบุญมากขึ้น มีนิมิตหมายอันดีต่อการสังสรรค์การอยู่ร่วมกันของสังคมไทย นับเป็นสิ่งดีงามของอนาคตในปีพ.ศ. 2564

จึงขอส่งความดีทั้งปวงของสังคมไทย ให้เป็นกำลังใจและขอให้มีความสุขร่วมกัน ของพวกเราคนไทยด้วยกันทุกคน ด้วยภาพทุกภาพแทนคำอวยพรอันประเสริฐทั้งปวงค่ะ

ปัจจุบันวัดใช่ว่าจะเป็นปูชนียสถานเฉพาะผู้สูงวัย ดังเช่นกาลเวลาที่ผ่านมา โลกแห่งความศิวิไลซ์ในยุคนี้ ปริมาณคนรุ่นใหม่ดูจะสนใจและศรัทธาในธรรมไม่น้อยกว่าผู้สูงวัยนัก

สังเกตได้จากกลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนมาก ที่เข้าสู่ทางบุญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและสนใจศึกษาความรู้ เพื่อเข้าถึงธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาอันเป็นแก่นแท้ของชีวิต นับเป็นนิมิตที่ดีต่อสังคมอนาคต หากเด็กรุ่นใหม่ได้มีหลักยึดในทางปฏิบัติในทางสายกลาง ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น

เริ่มแต่ปีใหม่นี้ ได้พบเห็นความศรัทธาเข้าวัดทำบุญกันหนาแทบทุกวัดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  เป็นภาพความงดงามแห่งความศรัทธาของคนไทยรุ่นใหม่ ที่สร้างความปีติแก่สังคมคนสูงวัย ต่างร่วมใจอนุโมทนาให้กับลูกหลาน

น่าเสียดายที่ปีใหม่ปีนี้ คงไม่ได้เข้าวัดทำบุญสวดมนต์ข้ามปี เพราะมีเจ้าวายร้ายโควิด-19 ที่กลับมา ทุกคนจึงต้องยกการ์ดสูง งดเลิกกิจกรรมงานบุญในช่วงส่งท้ายปี แต่เป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่ลูกจะได้กลับมาทบทวนใช้ชีวิตครอบครัวอย่างที่ควรจะเป็น

เมื่อบุญและศรัทธาอยู่ได้ในทุกที่ สวดมนต์ข้ามปีจึงทำที่ไหนก็ได้ กระทั่งที่บ้าน เมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่พร้อมหน้า ก็ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล ทำสมาธิ คิดดีทำดีส่งท้ายปี รอต้อนรับสิ่งที่ดี ๆ ที่จะเข้ามาในปีใหม่

ปีใหม่ปีนี้ผู้สูงวัยจึงควรชักชวนลูกหลาน รักษาจิตรักษาใจให้เป็นกุศล สวดมนต์ไหว้พระ คิดดี พูดดี ทำดี ส่งท้ายปีกันเอย


Category:

Passion in this story