ภูมิอากาศโลกนับวัน จะมีความแปรปรวน เพิ่มความรุนแรงอย่างเกินจะคาดได้. ส่วนหนึ่งจากน้ำมือของมนุษย์เอง  ที่นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกมากขึ้น

จึงไม่แปลกที่ประชากรโลกจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น…!!!

ประเทศไทย..เราเองก็ได้ประกาศสู่ฤดูกาลแห่งหน้าร้อนแล้ว. และสภาพภูมิอากาศ  อุณหภูมิความร้อนสูงขึ้นเกิน40องศา. ระหว่างนี้เราคงได้สัมผัสอุณหภูมิความร้อนนั้นแล้ว…ต้องเตรียมปรับตัวเองต้อนรับแสงแดดและลมร้อนอย่างมีความสุขนะคะ..?
Category:

Passion in this story