เปิด!! เปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วเปิดประตูออกไปข้างนอกเรียนรู้ทำอะไรใหม่ๆพบคนใหม่ ๆ ชีวิตคนเราไม่ได้ปิดอยู่แค่ในอินเทอร์เน็ตออฟฟิศหรือห้องนอนปัญหาของเราคนเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการนำมาต่อยอดทางธุรกิจการออกไปข้างนอกพบปะผู้คนแชร์ไอเดียของเราหรือรับฟังมุมมองของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนคนขายผลไม้หรือแม้กระทั่งพนักงานรักษาความปลอดภัยจะทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆนำมาประยุกต์ใช้กับไอเดียของเราจะได้มุมมองทางธุรกิจที่แม่นยำและตอบโจทย์ตลาดได้ดีขึ้น

8 ทักษะควบคุมตัวเอง-รักษาความตั้งใจ

อ้างอิงข้อมูล: 8 ทักษะควบคุมตัวเอง-รักษาความตั้งใจ

8 ทักษะควบคุมตัวเอง-รักษาความตั้งใจ

  • ลองวัดใจด้วย “เงิน”
  • เตือนตัวเองด้วยข้อความซ่อนเร้น
  • เปลี่ยนนามธรรมให้จับต้องได
  • ใช้คำฟุ้ง ๆ เพื่อเตือนตัวเอง
  • ให้รางวัลตัวเองเล็ก ๆ เป็นระยะ
  • เรียนรู้ที่จะแข่งขันสักหน่อย
  • เพิ่มเมนูสุขภาพประจำวัน
  • หัวเราะ ซะบ้าง

ปิด!! ปิดโอกาสที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดยึดตามแผนงานอย่างเคร่งครัดศึกษาวางแผนลงมือติดตามผลและปรับปรุงล้มให้เป็นลุกให้ไวทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียวิเคราะห์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วหาทางป้องกันและแก้ไขมันอย่างเป็นระบบเดินทางสายกลางอย่าเข้าข้างตัวเอง

แนะนำบทความน่าอ่าน

ทำ!! ถ้าไม่ได้เริ่มลงมือทำซักทีแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะฝันวางแผนจินตนาการต่างๆนานาไปแต่ไม่เริ่มลงมือทำซักที

No more articles