หมอตั้ม หมอผู้ศึกษาเรื่องเวชศาสตร์ผู้สูงอายุมาโดยตรง ทำให้มองเห็นช่องว่างและโอกาส เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาคอยดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านของคนทั่วไปได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง สตาร์ทอัพดูแลผู้สูงอายุ Health at Home ขึ้น

เรื่องสุขภาพและอนามัยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุที่ลูกหลานและคนในครอบครัวต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันลูกหลานก็ล้วนต่างมีความรับผิดชอบต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุได้ดีเท่าที่ควรการมีตัวช่วยเป็นธุรกิจที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษมาทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยถึงที่บ้านจึงถือเป็นธุรกิจน่าสนใจในอนาคต ประกอบกับ แนวคิดใหม่ ที่ว่าการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านทำให้ผู้ป่วยมีแนวโน้มของการฟื้นตัวเร็วกว่าที่โรงพยาบาล ปลอดภัยกว่า และมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าจึงทำให้หมอตั้มริเริ่มบุกเบิกตลาดก่อตั้งเป็นสตาร์ทอัพ เพื่อสร้าง Business Model ของบริการดูแลผู้สูงอายุที่ชื่อว่า Health at Home ขึ้น

หมอตั้มผู้บุกเบิกตลาดสตาร์ทอัพ Meditech ดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อปี 2013 ขณะที่หมอตั้มศึกษาเรื่องเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อยู่ที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ก็ได้เริ่มเห็นความก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และเห็นว่าคนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยโรงเรื้อรังหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดมีเป็นจำนวนมากขึ้นในขณะเดียวกันลูกหลานและคนในครอบครัวก็อยากให้พ่อแม่อยู่ที่บ้านไม่อยากให้ต้องไปอยู่ใน Nursing Home หรือบ้านพักคนชราแต่ติดปัญหาเรื่องเวลาและการดูแลจึงเกิดไอเดียอยากบุกเบิกตลาดสร้างสตาร์ทอัพให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน แต่ก็ยังติดปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง คือ คนที่ดูแลจะต้องมีศักยภาพทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะต้องติดต่อแพทย์หรือพยาบาลได้ทันที และเรื่องค่าใช้จ่ายจะต้องไม่แพงจนเกินไป

ต่อมาใน ปี 2015 หมอตั้ม นพ.คณพล ภูมิรัตน ประพิณ ซึ่งเรียนจบมาเป็นอายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุ อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯ ก็ได้รับทราบถึงความต้องการของคนในครอบครัวของคนไข้ที่เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่เป็นประจำว่าอยากให้ผู้ป่วยออกไปพักฟื้นที่บ้าน แต่ก็ติดตรงที่ไม่มีคนดูแลที่มีศักยภาพเพียงพอด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้หมอตั้มตัดสินใจสร้างสตาร์ทอัพแนวคิดใหม่ เพื่อสร้าง Business Model ของบริการส่งผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้านร่วมกับทีมก่อตั้งอีก 2 คน คือ นพ.รัฐ ปัญโญวัฒน์ และคุณอดิสัน เจริญสุข เพื่อช่วยแก้ปัญหาและสร้างบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านให้เกิดขึ้นจริง  

คัดกรองดูแลผู้สูงอายุโดยทีมแพทย์ เพื่อความมั่นใจในการใช้บริการ

สิ่งที่ทีมสตาร์ทอัพดูแลผู้สูงอายุ Health at Home ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 ก็คือการคัดเลือกและคัดกรองศักยภาพของผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย โดยผู้ดูแลทั้งหมดที่จะเข้ามาให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยถึงที่บ้านของผู้รับบริการจะต้องผ่านการคัดเลือกและทดสอบคุณสมบัติจากทีมงานอายุรแพทย์โดยละเอียด และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ Health at Home กำหนดเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าผู้ดูแลที่ได้รับเลือกจะทำงานได้อย่างมีศักยภาพมีความเป็นมืออาชีพ และสามารถไว้วางใจเรื่องความปลอดภัยได้แน่นอน 100%

สตาร์ทอัพดูแลผู้สูงอายุ Health at Home เป็นผู้บุกเบิกตลาดให้บริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุถึงที่บ้านโดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ว่าจะให้ดูแลพักที่บ้านเลย หรือจะใช้บริการแบบไป กลับผู้ดูแลของ Health at Home เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมฝึกทักษะการฝึกฝนให้มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่เดินได้หรือต้องช่วยพยุงคนไข้ติดเตียง คนไข้หลังผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดไปจนถึงบริการหมอตรวจสุขภาพที่บ้าน สตาร์ทอัพ Health at Home ก็มีการให้บริการถึงบ้านแบบครบวงจร

สำหรับเรื่องค่าใช้จ่าย Health at Home มีการสร้าง Business Model ร่วมกับบริษัทประกัน เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับญาติ ทำให้เกิดแนวคิดใหม่สำหรับการใช้บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบส่งตรงถึงบ้าน ไม่ได้แพงอย่างที่คิด

แนะนำบทความน่าอ่าน

นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ต่อยอดธุรกิจน่าสนใจในอนาคต

เนื่องจากหมอตั้ม ผู้ก่อตั้ง สตาร์ทอัพ Health at Home เป็นผู้ที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้ว จึงได้เกิดแนวคิดใหม่เพื่อต่อยอด Business Model ของบริการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วขึ้น จึงได้สร้างแอพพลิเคชั่นขึ้นมา เพื่อช่วยให้บริการดูแลผู้สูงอายุจาก Health at Home สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการได้ง่ายและสะดวกพร้อมการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของญาติที่ต้องการหาคนดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ที่สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นของคนไข้พร้อมศักยภาพและทักษะของผู้ดูแลที่ต้องการหลังจากนั้นรายละเอียดของงานทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลที่อยู่ในระบบที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ หากผู้ดูแลสนใจรับงานจะทำการกดตอบรับและลูกค้าจะได้รับแจ้งทางอีเมล์ ซึ่งโดยทั่วไปผู้ดูแลจะทำการตอบกลับภายใน 4-6 ชั่วโมง

รวมถึงลูกค้าจะได้รับรายละเอียดทั้งหมดของผู้ดูแลแต่ละคนผ่านทางแอพพลิเคชั่นเพื่อพิจารณา ศักยภาพ คุณสมบัติและความเหมาะสมมีช่องทางการติดต่อพูดคุยรายละเอียดเพื่อตกลงการทำงานกับผู้ดูแลไม่เพียงเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ในศักยภาพของผู้ดูแลยังได้กำหนดระยะเวลาการทดลองงานของผู้ดูแลไว้อีกด้วย ทำให้ Health at Home เป็นสตาร์ทอัพบริการดูแลผู้สูงอายุที่มี Business Model ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบวงจรทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารควบคู่ไปกับการบริหารจัดการศักยภาพการให้บริการ

นอกจากนี้ในฝั่งการบริหารงานของ สตาร์ทอัพ Health at Home เองก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเช่นกัน เนื่องจากได้ออกแบบฟังก์ชันเพื่อช่วยให้ทีมแพทย์สามารถติดตามการทำงานของผู้ดูแลได้อย่างใกล้ชิดสามารถติดตามการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแล และดูข้อมูลคนไข้ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงผู้ดูแลยังสามารถทำการติดต่อกับทีมแพทย์และพยาบาลในทีมเพื่อปรึกษาอาการของคนไข้ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน

ถ้าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่อยากอยู่บ้าน เราจะช่วยให้เขาได้อยู่บ้านอย่างที่เขาต้องการ Health at Home สตาร์ทอัพดูแลผู้สูงอายุ ช่วยให้คุณดูแลคนที่คุณรักได้ที่บ้าน” –นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ (หมอตั้ม)

ในการต่อยอดธุรกิจนอกจาก Health at Home จะเป็นสตาร์ทอัพที่ให้บริการส่งตรงผู้ดูแลไปทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุถึงที่บ้านแล้วยังได้มองหาพันธมิตรในการให้บริการร่วมกับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการรักษาพนักงานไม่ให้ต้องลาออกเพื่อไปดูแลผู้ป่วย โดยนำเสนอสิทธิพิเศษให้กับพนักงานในบริษัทพันธมิตรที่ต้องการใช้บริการอีกทั้งยังมองหาพาร์ทเนอร์ที่ต้องการนำเสนออุปกรณ์ในการช่วยเหลือด้านการดูแลผู้สูงอายุให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สถาบันครอบครัวจึงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ดูแลผู้สูงวัยให้มีทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี สตาร์ทอัพดูแลผู้สูงอายุ Health at Home เป็นอีกหนึ่ง Business Model ตัวอย่างที่ดีของการนำเอาทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสร้างเป็นธุรกิจส่วนตัว ตอบโจทย์ความต้องการให้กับสังคมไทยสร้างบริการที่ช่วยให้คุณสามารถดูแลคนที่คุณรักได้จากที่บ้าน เป็นแนวคิดใหม่ของบริการสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างของธุรกิจน่าสนใจในอนาคต

Passion in this story