วิกฤตโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อไป ทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องปรับตัวเข้าสู่นิวนอร์มัลหรือความปกติแบบใหม่ (New normal)

รวมถึงการพัฒนาเรื่องการทำงานและทักษะใหม่ ๆ

ข้อมูลจาก sbs.com.au ในออสเตรเลียระบุว่า เมื่อหลายคนต้องทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้น ทำให้สถาบัน TAFE ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ถือโอกาสเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุน

ที่น่าสนใจคือ มีนักศึกษาผู้ใหญ่อายุ 60 ปี ไปสมัครเรียนด้วย

สะท้อนให้เห็นว่า คนเราไม่ว่าจะอายุมากน้อยเพียงใด เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นก็ต้องปรับตัวให้ได้ ยิ่งคนอายุ 60 ปีแบบนี้ อาจไม่ได้เผชิญความกังวลเรื่องโควิดเพียงอย่างเดียว แต่อาจต้องไปเริ่มเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเรื่องราวใหม่เกี่ยวกับสุขอนามัยอีก

ไม่เพียงแค่นั้น ห้องสมุดในออสเตรเลียหลายแห่งยังคงเปิดบริการตามปกติ แต่หาทางกระตุ้นให้คนเข้าไปใช้บริการมากขึ้น

คนที่เบื่ออยู่บ้านก็สามารถไปใช้บริการได้ ใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ทางออนไลน์ เปิดหูเปิดตาให้กับตัวเอง หรืออย่างน้อยที่สุดก็ได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ แอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

การตื่นตัวในออสเตรเลีย ทั้งระดับหน่วยงานและตัวบุคคล เป็นตัวอย่างของการปรับตัวในการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ในยุคโควิด

ขณะที่ Adecco บริษัทจัดหางานขวัญใจมนุษย์เงินเดือนทั่วโลก ก็เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นสำหรับคนยุคปัจจุบัน ทักษะใหม่ ๆ ต่อไปนี้ คุณสามารถลือกทำได้ตามความจำเป็น

Digital Skill

เป็นทักษะที่องค์กรมองหาจากผู้สมัครและพนักงานทุกส่วน ไม่เว้นแม้แต่แผนก HR ก็ต้องพยายามปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ต้องสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสรรหาและสัมภาษณ์งานผ่านออนไลน์ได้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการทำงานกับเทคโนโลยี data analytics เป็นอย่างดี

Resilience & Adaptability

คือความสามารถในการยืดหยุ่นและการปรับตัว คงไม่มีองค์กรใดที่ต้องการพนักงานที่เอาแต่บ่น จมอยู่กับปัญหา และยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ ในขณะที่องค์กรกำลังเจอกับความท้าทายใหม่ ๆ ดังนั้น คุณต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปรับตัวสู่ความปกติใหม่ และมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้

Creativity

เพราะวิธีการทำงานหรือวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นทักษะจำเป็นในการหาไอเดียการแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ คนทำงานยุค new normal ต้องกล้าตั้งคำถามใหม่ กล้าที่จะคิดนอกกรอบ รู้จักประยุกต์พลิกแพลง นำข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาคิดต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับองค์กร

Emotional intelligence

คนในยุคปัจจุบันควรมีคุณสมบัติเรื่องความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้ การมีทักษะนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญมากในการทำงานในภาวะวิกฤต

Learning Agility & Complex Problem Solving

คนทำงานจำเป็นต้องมีการขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้นั้นมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยมองภาพรวม และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นประกอบการตัดสินใจ

passion gen เชื่อว่าหากคุณไม่สามารถปรับตัวหรือเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้ ก็อาจจะเสียโอกาสมากกว่าคนอื่น ๆ  


No more articles