คุณอดิศร์ พฤกษ์พัฒนรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ ได้มอบเงินสมทบทุนโครงการ รวมใจฝ่าวิกฤต COVID-19” โดยบริษัทฯ ได้มอบเงินจำนวน 102,000 บาท จากโครงการกองทุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เอง ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนโครงการ รวมใจฝ่าวิกฤต COVID-19” โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ 4 เงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือประชาชนและใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับโครงการนี้อยู่ภายใต้กองทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Johnson Controls Global Sustainability Ambassador Program ซึ่งบริหารจัดการโดย มูลนิธิจอห์นสัน คอนโทรลส์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมือง Shanghai ประเทศจีน มีการดำเนินธุรกิจและให้บริการมากกว่า 150 ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกและดำเนินกิจการในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท จอนห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ระบบทำความเย็น YORK, ระบบควมคุมอาคาร (BMS) JOHNSON CONTROLS และ ระบบรักษาความปลอดภัย TYCO โดยกองทุนนี้จัดตั้งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งมอบเงินสนับสนุนและบรรเทาทุกข์ผ่านองค์กรที่ไม่เเสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organizations) ในหลาย ๆ ประเทศ

สำหรับกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก มีการสนับสนุนไปยัง 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย

 

No more articles