ช่วงนี้ มีข่าวดีเกี่ยวกับงานวิจัยในการผลิตวัคซีน COVID-19 ออกมาอย่างต่อเนื่องจากนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยคาดว่าน่าจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ในปีหน้า 2564 ซึ่งหากวัคซีนสามารถช่วยป้องกันไวรัสมรณะได้จริง คนทั้งโลกก็จะมีโอกาสได้รับภูมิคุ้มกันอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ไวรัสมรณะได้ส่งสัญญาณเตือนเราแล้วว่า หากเราดำเนินชีวิตโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ร้ายแรง เราก็อาจประสบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อย ๆ เช่น ในอนาคตหากเรารับวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แต่เราไม่เคยเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่ตัวเองและครอบครัวเลย การดำเนินชีวิตในอนาคตก็จะมีปัญหาถาโถมเข้ามาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะมีไวรัสระบาดหรือไม่มีก็ลำบากแน่นอน

สิ่งที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างง่าย ๆ นั้น มี 2 วิธี ก็คือ

วิธีที่ 1 เก็บออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยเริ่มต้นวางแผนการใช้จ่าย ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้เรารู้ว่า รายได้ทั้งหมดควรจะใช้กับสิ่งจำเป็นอะไรบ้าง และสิ่งไม่จำเป็นใดควรตัดออกไป โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นมากนักในช่วงนี้

เมื่อทำได้ และมีรายจ่ายน้อยลง ก็จะสามารถนำเงินจำนวนนั้นไปเลือกเก็บออมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะกับสถานะทางการเงินของคุณและครอบครัว ซึ่งหากคุณสามารถออมเงินแบบทยอยสะสมไปเรื่อย ๆ เงินออมดังกล่าวก็จะมีคุณค่าในอนาคต และอาจกลายเป็นเงินสำรองเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน รวมถึงการเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ในอนาคต

วิธีที่ 2 หาโอกาสให้เงินออมของคุณเติบโต งอกเงยขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุนระยะยาวแบบมั่นคง แต่เงินออมก้อนนี้จะเติบโตมากน้อยแค่ไหน ต้องอาศัยพลัง 3 ประการเป็นหัวใจสำคัญ ได้แก่

  1. พลังในการออม เพราะหากเรามีความสามารถในการออมมากเท่าไหร่ จะยิ่งส่งผลดีต่อการเติบโต
  2. พลังของผลตอบแทน เพราะหากเราเลือกกองทุนรวมประเภทที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อผลตอบแทนของเราในวันข้างหน้า
  3. พลังของระยะเวลาในการออม เพราะยิ่งเรามีระยะเวลาให้เงินทำงานได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น

ทั้งนี้ จะต้องทำการประเมินขีดความสามารถในการออมของเราก่อน ว่าเราเหมาะสมกับกองทุนรวมประเภทไหน เรามีความสามารถแบกรับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน โดยสามารถไปปรึกษาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่งได้

“อย่าปล่อยให้โอกาสสร้างความมั่นคงหมดไป”

แม้ว่าเราจะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติกันมากขึ้นกว่าในช่วง Lock down แต่การดำเนินชีวิตก็ยังคงเต็มไปด้วยความเครียด เพราะต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองตลอดเวลา แต่ต้องไม่ลืมว่า ชีวิตหลังวิกฤต Covid-19 เราก็ยังต้องกินต้องใช้ต่อไปอีกนาน

บลจ. กรุงไทย (KTAM) จึงแนะนำโอกาสที่จะช่วยให้เงินออมของคุณกลายเป็นความมั่นคงระยะยาวในอนาคต อย่าปล่อยให้วิกฤตไวรัส COVID-19 มาปิดกั้นโอกาสในการงอกเงยและเติบโตของเงินออมของคุณ

สามารถศึกษารายละเอียด หรือ ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
บลจ. กรุงไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขาย โทร 02-686-6100 กด 9
No more articles