การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการ Social Distancing ล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิว ประชาชนจึงต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน ซึ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องเดินทางไปต่างประเทศ เพราะแม้แต่การไปห้างสรรพสินค้า หรือต่างจังหวัดก็ไม่สามารถไปได้

การปลดล็อกดาวน์มีมาเป็นระยะ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น และในที่สุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็ถึงคราวปลดล็อกดาวน์ ยกเลิกเคอร์ฟิว และได้เวลาวางแผน แพ็กกระเป๋า เตรียมตัวออกเดินทางอีกครั้ง แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหน ๆ เพราะเราจะได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลอีกด้วย!

จัดเต็มกับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” ซึ่งประกอบด้วย 2 แพ็กเกจย่อย ได้แก่ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “กำลังใจ” โดยธนาคารกรุงไทยได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในการออกแพลตฟอร์มเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเงิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ไปจนถึง 31 ตุลาคม 2563 ดังนี้

1. เราเที่ยวด้วยกัน

สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องนี่เลย แพ็กเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผ่าน เว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก ที่เข้าร่วมโครงการ 40% ต่อห้องต่อคืน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

นอกจากนี้เรายังจะได้รับเงินสนับสนุนการท่องเที่ยว E-Voucher ซึ่งรัฐบาลจะโอนเงินให้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ของธนาคารกรุงไทย เป็นจำนวนเงิน 600 บาทต่อคืน เพื่อใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด เช่น ค่าบริการสปา ค่าอาหาร เป็นต้น

ในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน ผู้ใช้สิทธิ์ต้องดำเนินการจองและชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน โดยรัฐบาลจะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน (Redeem) จำนวน 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง เข้าสู่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายหลังการเช็กเอาต์

แอปพลิเคชัน – เป๋าตัง (Paotang)

2. กำลังใจ

สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  กว่า 1.2 ล้าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ดูแล และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกแพ็กเกจกำลังใจ เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละไม่เกิน 2,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลาท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืนขึ้นไป

สำหรับคนที่อุดอู้อยู่ในบ้าน อยู่ในห้องมานาน ถึงเวลาแล้วที่ต้องเแพ็กกระเป๋าออกเดินทางเที่ยวทั่วไทย หาความสุขและแรงบันดาลใจใหม่ๆ  แล้วอย่าลืมชวนเพื่อน ๆ ไปด้วยกัน ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเรา แบ่งปันความสุข และขอให้มีช่วงเวลาที่ดีจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะ

 

No more articles