บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของไทย ได้ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“NPS”) เพิ่มขึ้นจากเดิมในระดับ BBB- เป็น BBB (Stable) โดยประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 การปรับ Credit Rating ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของ TRIS ที่มีต่อศักยภาพในการบริหารของบริษัทและความเข้มแข็งทางธุรกิจของ NPS ในระยะยาว

โดยการเพิ่มอันดับเครดิตในครั้งนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทที่ดีขึ้นในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้อันดับเครดิต “BBB” ยังคงสะท้อนถึงกระแส เงินสดที่สม่ำเสมอซึ่งบริษัทได้รับจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement – PPA) ระยะยาวภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer – SPP) ที่มีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เอ็นพีเอส ได้ประสบความสำเร็จในการออกเสนอขายหุ้นกู้ให้กับกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย โดยสามารถขายหุ้นกู้ได้ทั้งสิ้น 3,681.90 ล้าน สูงกว่าเป้าหมายหุ้นกู้หลักที่ตั้งเป้าไว้ 681.9 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่จะสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทจึงขอขอบคุณท่านผู้ลงทุนในหุ้นกู้ทุกท่านให้การสนับสนุนกิจการของ NPS ด้วยดีมาตลอด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงาน และโรงไฟฟ้าชีวมวล มีกำลังการผลิตรวมกว่า 726.05 เมกะวัตต์เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลอันดับหนึ่งของไทย ปัจจุบันมีโครงสร้างธุรกิจครอบคลุมใน 3 ด้านได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ธุรกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกิจผลิตเอทานอล โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  เอ็นพีเอสได้ร่วมสนับสนุนหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล และชุมชนเพื่อเพิ่มสุขอนามัย ให้ชุมชนสามารถต่อสู้กับโควิด-19 ได้อย่างเข้มแข็ง

No more articles