วิกฤติหลัง Covid ทำให้บริษัทต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่ง DEESAWAT ก็เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสินค้า ซึ่งถึอเป็นโอกาสที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ได้มีการทำโครงการ Collaboration project ขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อพัฒนาสินค้าโดยนำผู้ประกอบการกว่า 30 แบรนด์ มาทำงานให้เกิดเทรนด์ใหม่ ๆ สำหรับตลาดในอนาคต

ในครั้งนี้ ทาง DEESAWAT ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมา 2 โปรเจค โดยโปรเจคแรกเป็นการทำงานร่วมกับ Black sugar และ pasaya ภายใต้คอนเซ็ป “the first FASHION Furniture TREND” เป็นการนำเอาความชำนาญของ DEESAWAT ในด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก มาร่วมกับ FASHIOn trend ของ Black sugar ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการใช้ผ้าสีดำ และมีการร่วมงานกับ pasaya แบรนด์ผ้าแนวหน้าของไทยรูปแบบของงานนั้น เป็นการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถไปร่วมแสดงในงาน fashion show ระดับนานาชาติได้ มีความโดดเด่นและเป็นเอกลํกษณ์ ภายใต้ Collection 398 TRIO หมายถึงการนำเอา 3 แบรนด์มารวมกัน โดยใช้ถุงผ้าทั้งหมด 398 ชิ้น มารวมกันเป็นผลงานเดียว

ส่วนผลงานชิ้นที่ 2 ทาง DEESAWAT ทำงานร่วมกับ Heartist แบรนด์ที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยใช้การทอผ้าเพื่อช่วยสร้างสมาธิให้กับเด็กพิเศษ ซึ่งโดยหลักการแล้วผ้าทุกชิ้นที่ได้ จะมีความแตกต่างกันและไม่สามารถควบคุมได้ เพราะเป็นการทำงานตามอารมณ์ของเด็ก ๆ ในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งยังมีความไม่สมบูรณ์และไม่เรียบร้อย

แต่ในแง่ของการทำงานแล้ว เรามองว่า “Life doesn’t need to be PERFECT…You can be UNIQUE on your own way” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมว่า ทุกคนมีความแตกต่างกัน และเราต้องยอบรับในความแตกต่างนั้น เพราะความต่างไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่เป็นการแสดงถึงตัวตน เด็กกลุ่มนี้ไม่ต้องการความสงสาร แต่ต้องการการยอมรับในสิ่งที่พวกเขาทำได้

สำหรับผลงานชิ้นนี้ ใช้ชื่อว่า gifted heart ซึ่งเป็นผลงานที่นำความต่างมาเป็นจุดเด่น โดยใช้โครงสร้างไม้สัก ซึ่งทาง DEESAWAT มีความชำนาญ บวกกับการรวมผ้าลวดลายต่าง ๆ ที่ต้องบอกเลยว่าเป็น one of the master piece.

 

Website: www.deesawat.com
Facebook: https://www.facebook.com/deesawat/

No more articles