พล.อ.ต.นพ.อิทธพรคณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ขวาสุดและ นท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ซ้ายสุด) ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ จาก นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ และ นางลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์ ช่วยเหลือด้านการรักษาโรคเฉพาะทางที่ยากและซับซ้อนแก่ผู้ป่วย ในจังหวัดสุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียง 

โดยในครั้งนี้มีการระดมบุคลากรทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ที่ขาดแคลนเพื่อให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าช่วยดูแลคนไข้กว่า 50,000 ราย โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทย์สภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ปธพ.๘) ณ โรงพยาบาล ศรีสังวรสุโขทัย และ โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Category:

Passion in this story