บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล รายงานสถานะการเงินปี 2563 สุดแกร่ง!! กำไรสุทธิเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% สวนกระแสพิษโควิดเศรษฐกิจซบ พร้อมการยกระดับธุรกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจเอทานอล


นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  NPS  เป็นผู้ให้บริการพลังงานและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ประกอบด้วย  1.  ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่   726   เมกะวัตต์  2. ธุรกิจน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม  กำลังการผลิต  160,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  และ   3.  ธุรกิจผลิตเอทานอล  กำลังการผลิต 500,000  ลิตรต่อวัน  โดยภายหลังการปรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกด้าน  ธุรกิจของ  NPS  เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยในปี  2563  บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่  15,745 ล้านบาท  มี  EBITDA  อยู่ที่  4,621  ล้านบาท  และกำไรสุทธิที่  2,177  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  33%  โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่  13.83%

 


“ปี  2563  เป็นปีที่พิสูจน์ว่าวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของเราถูกต้อง  เพราะแม้จะมีผลกระทบจากโควิด-19  และเศรษฐกิจซบเซา เรายังสามารถสร้างสถิติใหม่ของผลประกอบการ  หรือ  นิวไฮ  ทั้งกำไรสุทธิและ   EBITDA  สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ และถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความยากและซับซ้อนกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น แต่ด้วยประสบการณ์กว่า  20  ปี ความตื่นตัวที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเชื้อเพลิงชนิดใหม่ ทำให้  NPS  สามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ จนขึ้นเป็นลำดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา”

 

สำหรับผลประกอบการในปี 2563 NPS มีรายได้รวมทั้งสิ้น 15,745 ล้านบาท  EBITDA 4,621 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,177 ล้านบาท

 

ผลประกอบการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

                                                                                    หน่วย ล้านบาท

 

รายการ

2561

2562

2563

รายได้รวม

14,840

15,263

15,745

EBITDA

3,744

4,396

4,621

กำไรสุทธิ

1,169

1,641

2,177

 

ที่มา บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

 

โดยความมั่นคงของรายได้  NPS  สูงขึ้นจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม  304  ทั้งการเพิ่มปริมาณการใช้ของรายเก่าและการเข้ามาของลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง  รวมไปถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจตลอด  ปีที่ผ่านมา อาทิ  การนำ  Digital Technology  หลากหลายรูปแบบเข้ามาช่วยในการทำงาน  การยกระดับระบบบัญชีและการเงินให้ทันสมัย โปร่งใส  ทั้งนี้เพื่อให้  NPS  เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การสร้างสถิติใหม่ของผลประกอบการหรือนิวไฮในครั้งนี้สะท้อนถึงสถานะทางการเงินสุดแข็งแกร่งของ  NPS  และบริษัท ฯ ก็ยังคงตั้งเป้าที่จะรุกเดินหน้าทำนิวไฮให้ได้อีกในปีนี้

Category:

Passion in this story