fbpx

SUSTAIN

Solar Kiosk สตาร์ทอัพพลังงานทางเลือก ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เจาะกลุ่มชุมชนที่ขาดแคลน

Solar Kiosk ธุรกิจแห่งอนาคต ที่พร้อมบรรเทาปัญหาความขาดแคลนการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สตาร์ทอัพจากเมืองเบอร์ลิน กับไอเดียตู... Read More...
เที่ยวป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์…พื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์

เที่ยวป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์…พื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์

บนโลกใบนี้จะประกอบด้วยผืนดิน ผืนน้ำ และผืนป่า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสมดุลในกับสิ่งมีชีวิตบนโลกให้สามารถดำรงค์ชีวิตอยู่ได้ และยังมีอ... Read More...

BLUE CARBON SOCIETY

“สังคมยุคใหม่ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม”

“ปัญหาสิ่งแวดล้อม” เรื่องใกล้ตัวที่กำลังก้าวเข้าสู่วิกฤตมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นถูกเร่งให้เกิดก่อนเวลาอันควรด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ ถึงเว... Read More...

ลด “ไมโครพลาสติก” ฟื้นฟูทุกชีวิตด้วย BLUE CARBON

เรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอว่า ขยะที่สะสมบนโลกนี้และใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยปี คือ พลาสติก ซึ่งที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่า เรามักจะนึกถึงแต่... Read More...