fbpx

การบริหารการพัฒนาธุรกิจ

เทรนด์ใหม่บรรจุภัณฑ์ช่วยปั้นธุรกิจส่วนตัวให้โตเร็ว

เทรนด์ใหม่บรรจุภัณฑ์ – ช่วยปั้นธุรกิจส่วนตัวให้โตเร็ว

TPBI ผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกเปิดเผยว่าเทรนด์และแนวทางการทำธุรกิจในปัจจุบันปรับตัวรับยุคดิจิทัลมากขึ้น E-COMMERCE มีการขยายตัวจึงทำให้ความต้องกา... Read More...