fbpx

ความเป็นผู้นำ

แนวทางในการพัฒนาตนเอง ก้าวทันเทคโนโลยี

แนวทางพัฒนาตนเอง – ก้าวทันเทคโนโลยี

ในทุกวันนี้เราเริ่มพบเห็นสิ่งที่เรียกว่า Disruptive Technology หรือเทคโนโลยีที่เข้ามาแทรกแซงวิถีการทำงานในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ในแง่มุมหนึ่งก็เป็นเรื่องที... Read More...
แนวคิดผู้นำที่ดี - เปลี่ยนมุมมองความคิดลูกน้องก็รักจนตาย

แนวคิดผู้นำที่ดี – ทำได้อย่างนี้ลูกน้องก็รักจนตาย

องค์กรขนาดใหญ่ทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จในสายธุรกิจต่าง ๆ มักจะพบปัญหาเรื่องความแตกต่างทางความคิดระหว่าง Generation จนก่อให้เกิดปัญหาสะสมและอาจบานปลายจนเป็นปัญห... Read More...
แบบอย่างผู้นำ “ธนินท์ เจียรวนนท์” ในเวทีธุรกิจระดับเอเชีย

ธนินท์ เจียรวนนท์ – แบบอย่างผู้นำ ในเวทีธุรกิจระดับเอเชีย

สุดยอด CEO นักธุรกิจไทย ที่ไม่ได้แค่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย แต่สร้างเครือข่ายไปไกลในเวทีธุรกิจระดับเอเชียอย่าง “ธนินท์ เจียรวนนท์” หลายคนอาจจะมองว่าเขาก็แค่คนที่สร้... Read More...