ความเป็นผู้นำ

พัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี กันตัวเองไม่ให้ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีพัฒนาตนเองไม่ได้ แต่มนุษย์เรามีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาตนเองให้อยู่เหนือการควบคุมของเทคโนโลยีได้ แค่คุณต้องก้าวออกจาก Comfort Zone ของตัวคุณเอง... Read More...

เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี – แค่เปลี่ยนความคิดสักนิดลูกน้องก็รักจนตาย

ผู้นำที่ดีคือคนที่มองเห็นศักยภาพและคุณค่าของผู้ใต้บังคับบัญชา และพร้อมที่จะมอบ รวมถึงสร้างโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน... Read More...
แบบอย่างผู้นำ “ธนินท์ เจียรวนนท์” ในเวทีธุรกิจระดับเอเชีย

ธนินท์ เจียรวนนท์ – แบบอย่างผู้นำ ในเวทีธุรกิจระดับเอเชีย

สุดยอด CEO นักธุรกิจไทย ที่ไม่ได้แค่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย แต่สร้างเครือข่ายไปไกลในเวทีธุรกิจระดับเอเชียอย่าง “ธนินท์ เจียรวนนท์” หลายคนอาจจะมองว่าเขาก็แค่คนที่สร้... Read More...