fbpx

คิดนอกกรอบ

รู้หรือไม่ อยากทำธุรกิจส่วนตัว ต้องทำตัวนอกกรอบ

รู้หรือไม่ อยากทำธุรกิจส่วนตัว ต้องทำตัวนอกกรอบ

ธุรกิจส่วนตัวในยุคใหม่ ต้องทำทุกอย่างภายใต้ความคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบคือแนวทางเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาลงทุนทำผลงานชิ้นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเน้นย่ำว่าต้องต่อเนื่องก... Read More...