คิดแบบผู้นำ

พบกับหลากหลายแนวคิดระดับผู้นำของธุรกิจ มากด้วยประสบการณ์ และความรู้ ถูกถ่ายทอดผ่านวิสัยทัศน์ที่สามารถนำมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจส่วนตัว หรือหารายได้เสริม

ประเทศไทย 4.0 คิดแบบผู้นำยุคแห่งนวัตกรรม

ประเทศไทย 4.0 คิดแบบผู้นำยุคแห่งนวัตกรรม

ผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่รัฐบาลไทยเข้าใจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้นำมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถนำพาประเทศเข้าสู่ยุค 4.0 ได้หากสามารถทำได้จะเป็นก... Read More...
ผู้นำธุรกิจ 4.0 บริหารงานคนนำพาธุรกิจให้ยั่งยืน

ผู้นำธุรกิจ 4.0 บริหารงานคนนำพาธุรกิจให้ยั่งยืน

ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนเร็วมากทำให้วิถีชีวิตผู้คนต่างเปลี่ยนไปหมดแม้กระทั่งการบริหารงานในองค์ธุรกิจขนาดใหญ่ ๆ ก็ยังต้องม... Read More...
จับตาธุรกิจผู้สูงอายุ - วิสัยทัศน์ผู้นำธุรกิจ ธนินท์ เจียรวนนท์

จับตาธุรกิจผู้สูงวัย – วิสัยทัศน์ผู้นำธุรกิจอย่างเจ้าสัวธนินท์ คิดอย่างไร

แนวคิดผู้นำ จับแนวโน้มของโลกมาทำธุรกิจ ตอนนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมรวมถึงค... Read More...