fbpx

งานที่เหมาะ

CareerVisa บัตรผ่านสู่อาชีพที่ใช่ของเด็กไทย

CareerVisa บัตรผ่านสู่อาชีพที่ใช่ของเด็กไทย

อาจเพราะปัญหาการว่างงานที่รุนแรงขึ้นทุกปี จึงทำให้เด็กหลายคนเลือกที่จะเรียนในคณะหรือสายงานที่หางานได้ง่าย โดยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Passion ของตัวเองคืออะไร สิ่งไห... Read More...