จัดการความขัดแย้ง

ใช้ชีวิตให้เป็นต่อ ต้องต่อรองให้เป็น (ตอนจบ)

จากตอนแรกได้สรุปอาวุธในการเจรจาต่อรองไปแล้ว 4 ข้อ ยังเหลืออีก 3 ข้อยกยอดมาตอนนี้ มีอะไรบ้างไปดูกันต่อเลย 5. แยกส่วนผลที่ได้รับ ควบรวมความสูญเสีย นี่คือหนึ่งใ... Read More...

ใช้ชีวิตให้เป็นต่อ ต้องต่อรองให้เป็น (ตอนแรก)

ถ้านับกันจริงๆ วันหนึ่งๆ เราต้อง "เจรจาต่อรอง" กันไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะในบริบทการทำงาน หรือการใช้ชีวิตส่วนตัว ฉะนั้น เมื่อเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง เราจึงควรเรีย... Read More...