fbpx

ช่องทางธุรกิจ

Patom Organic Living “ออร์แกนิค ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ กับธุรกิจแนวคิดใหม่ ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ”

Patom Organic Living “ออร์แกนิค ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจกับธุรกิจแนวคิดใหม่ ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ” “You are what you eat” คุณรับประทานอะไรเข้าไป คุณก็จะได้รับผลเช่... Read More...

5 เช็คลิสต์ว่าคุณเป็นนักธุรกิจยุคใหม่หรือไม่?

มีหลายคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งอาจจะเป็นประเภทธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นการรับธุรกิจต่อจากที่บ้านหรือแม้กระทั่งเป็นธุรกิจที่ทำควบคู่กันไปในขณะที่ทำงานประจ... Read More...
เปลี่ยนงานเสริมให้เป็นงานหลักเปลี่ยนสิ่งที่รักให้เป็นรายได้

เปลี่ยนงานเสริมเป็นงานหลัก – เปลี่ยนสิ่งที่รักให้เป็นรายได้

คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ใช้ชีวิตแบบขาดแรงบันดาลใจขาดแรงผลักดันในชีวิตต้องแยกสิ่งที่ “รัก” ออกจากงานหลัก ทำสิ่งที่ “รัก” เป็นเพียง “งานเสริม” หรือ “อาชีพเสริม”... Read More...