fbpx

ช้อปปิ้งออนไลน์

อาหารออนไลน์จานด่วน ส่งไว อร่อยได้ทุกมื้อ

อาหารออนไลน์ – จานด่วน ส่งไว อร่อยได้ทุกมื้อ

เข้าใจผู้บริโภคยุคดิจิตอล “การทำธุรกิจเราควรเป็นลูกค้าก่อน แล้วเราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร” วรวุฒิ อุ่นใจ ผู้บริหารเซ็นทรัลออลไลน์ ไม่น่าเชื่อว่าเราจะก้าว... Read More...