fbpx

ธุรกิจน่าสนใจในอนาคต

“Health at home” บริการดูแลผู้สูงอายุ – แบบส่งตรงถึงบ้าน

หมอตั้ม หมอผู้ศึกษาเรื่องเวชศาสตร์ผู้สูงอายุมาโดยตรง ทำให้มองเห็นช่องว่างและโอกาส เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาคอยดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านของคนทั่วไปได้ จึงเป... Read More...

Solar Kiosk สตาร์ทอัพพลังงานทางเลือก ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เจาะกลุ่มชุมชนที่ขาดแคลน

Solar Kiosk ธุรกิจแห่งอนาคต ที่พร้อมบรรเทาปัญหาความขาดแคลนการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารสตาร์ทอัพจากเมืองเบอร์ลินกับไอเดียตู้แปลงพลังงานไฟฟ้าจากแส... Read More...