fbpx

นวัตกรรม

หยิบจินตนาการ มาประสานเข้ากับการทำธุรกิจ

หยิบจินตนาการ – มาประสานเข้ากับการทำธุรกิจ

ไอน์สไตน์ กล่าวว่า ”จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” เรื่องนี้เป็นจริงเราไม่เถียงแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีทั้งจินตนาการและมีความรู้ที่ลึกซึ้งด้วยยิ่งบนเส้นทางแห่งการทำธุ... Read More...
นวัตกรรมผลผลิตทางความคิดที่เปลี่ยนวิถีผู้คน

นวัตกรรม – ผลผลิตทางความคิดที่เปลี่ยนวิถีผู้คน

ยุคนี้ไปไหนคนก็จะพูดกันถึงเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคนวัตกรรมคำว่า “นวัตกรรม” นั้นเป็นคำที่พูดแล้วดูไม่น่าจะเข้าใจยากแต่การจะทำให้เกิดนวัตกรรม... Read More...
ความคิดสร้างสรรค์ นิยามของคำว่านวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์ – นิยามของคำว่านวัตกรรม

การก้าวเข้าสู่ AEC อย่างเต็มตัวของประเทศไทยแม้ดูในภายนอกในเรื่องโครงสร้างต่าง ๆ จะดูไม่ออกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ในหัวใจลึก ๆ ของเรื่องการทำธุรกิจแล้วมีการเป... Read More...