fbpx

นโยบายแก้ปัญหาโลกร้อน

ก๊าซเรือนกระจก ปกป้องโลก ปกป้องเรา

ก๊าซเรือนกระจก ปกป้องโลก ปกป้องเรา!

ทราบหรือไม่ ? โลกของเราใบนี้ถูกห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดเรียงตัวเป็นชั้นๆ ทำหน้าที่เสมือน “เรือนกระจก” คอยดูดคลื่นรังสีความร้อนในเวลา... Read More...