fbpx

ปรับเปลี่ยนความคิด

ภูคราม – ความงดงามของพื้นถิ่น สร้างโอกาสและอาชีพเพื่อชุมชน

ในวันที่รูปแบบของการทำธุรกิจในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไป เงินทองและความร่ำรวยไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดเพียงอย่างเดียวของการประสบความสำเร็จ หากแต่ความสุขในการได้เป็นผู... Read More...

แนวคิดผู้นำสไตล์ Starbucks – เคล็ดลับสุดละมุนที่หอมกรุ่นกว่ากาแฟทุกสายพันธุ์

ความสำเร็จของ "Starbucks" ไม่ได้มาจากกาแฟที่หอมกรุ่นของร้านหากแต่เกิดขึ้นเพราะวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ CEO มาร่วมค้นหา Mindset ทรงคุณค่านี้ไปพร้อม ๆ กัน คงไม่ต... Read More...

6 Mindset ต้นแบบ ของคนไทยที่สำเร็จ ดังไปไกลถึงเวทีโลก

6 Mindset ต้นแบบ ของคนไทยที่สำเร็จ ดังไปไกลถึงเวทีโลก เผย Mindset ของ 6 บุคคลตัวอย่างชาวไทย ที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพของตนเอง ทั้งในระดับประเทศและในเวที... Read More...

เมื่อผู้ใหญ่เปลี่ยนยาก VS เด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนง่าย จัด Mindset อย่างไรให้ทำงานเป็นสุข

  สำหรับบริบทในสังคมของมนุษย์นั้น ย่อมประกอบด้วยความหลากหลาย แม้มองไปที่หน่วยเล็กที่สุดของสังคมอย่างครอบครัวของตัวเอง ยังคละเคล้าไปด้วยคนหลากหลายวัย หลา... Read More...