fbpx

ปัญหาภาวะโลกร้อนใกล้ตัว

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) – สิ่งใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

คนเรามักจะมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเสมอ หรือจะเห็นค่า...ก็เมื่อรู้สึกตัวอีกทีว่าเริ่มจะขาดสิ่งนั้นไปซึ่งตลอดชีวิตมนุษย์เราอาจมองข้ามในหลายสิ่งหลายอย่างได้ แต่สิ... Read More...
ก๊าซเรือนกระจก ปกป้องโลก ปกป้องเรา

ก๊าซเรือนกระจก ปกป้องโลก ปกป้องเรา!

ทราบหรือไม่ ? โลกของเราใบนี้ถูกห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดเรียงตัวเป็นชั้นๆ ทำหน้าที่เสมือน “เรือนกระจก” คอยดูดคลื่นรังสีความร้อนในเวลา... Read More...