fbpx

ผู้ก่อตั้ง Virgin record

Richard Branson – กรณีศึกษาธุรกิจจากผู้ก่อตั้ง Virgin Record

ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังหมดไฟในการทำงาน อยากลองทำสิ่งใหม่ๆ อยากก้าวออกจาก comfort zone ไปค้นหาตัวเองแต่ก็ไม่กล้า เพราะมีข้ออ้างในใจมากมาย เช่น อายุมากแล้ว ภาระเยอะ ... Read More...