มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

บุรินทร์เจอนี่_ปันอาหารปันชีวิต_คนไทยรวมใจสู้COVID-19

คนไทยรวมใจสู้โควิท-19 : #ปันอาหารปันชีวิต

กลุ่ม “ปันอาหาร ปันชีวิต” เป็นการรวมตัวกันของ 3 เครือข่ายจิตอาสาที่ทำงานเพื่อความยั่งยืนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ปร... Read More...