fbpx

ยอดนักประดิษฐ์

คิดบวกและมุ่งมั่นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ

คิดบวกและมุ่งมั่น – หัวใจสำคัญของความสำเร็จ

ก่อนเริ่มต้นคิดบวกมาดูทางนี้ก่อน Mary Jo rapini นักจิตวิทยาผู้มีประสบการณ์สูงกล่าวว่าการคิดบวกจริง ๆ ต้องไม่ใช่ความพยายามคิดคุณต้องเริ่มต้นจากการรู้จักให้เกียรต... Read More...