fbpx

ลีกาชิง

เคล็ดลับการทำธุรกิจ ของคนจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาก่อร่างสร้างธุรกิจในเมืองไทย ภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

หยุดวิถีจน – เคล็ดลับมังกรผลัดถิ่นก่อร่างสร้างธุรกิจ

มีคนจีนมากมายที่หลายคนเรียกเขาว่า "มังกรผลัดถิ่น" ข้ามน้ำข้ามทะเลจากบ้านเกิดไปอยู่ถิ่นอื่นทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการค้า จากไม่มีอะไรจนสุดท... Read More...
แนวคิดผู้นำ - รากเหง้าของความแกร่ง การสืบทอดสายเลือดมังกร

แนวคิดผู้นำ – รากเหง้าความแกร่งสืบทอดสายเลือดมังกร

"งานปลูกผักเป็นงานที่หนัก ชาวสวนต้องรดน้ำทุกวัน ถ้าเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกลงไปไม่ขึ้นชาวสวนก็ขาดทุนย่อยยับ ดังนั้นเราต้องไม่ทำให้ลูกค้าขาดทุน" คำกล่าวของ เจี่ยเอ็กชอ... Read More...