fbpx

ศักยภาพ

แนวคิดผู้นำที่ดี - เปลี่ยนมุมมองความคิดลูกน้องก็รักจนตาย

แนวคิดผู้นำที่ดี – ทำได้อย่างนี้ลูกน้องก็รักจนตาย

องค์กรขนาดใหญ่ทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จในสายธุรกิจต่าง ๆ มักจะพบปัญหาเรื่องความแตกต่างทางความคิดระหว่าง Generation จนก่อให้เกิดปัญหาสะสมและอาจบานปลายจนเป็นปัญห... Read More...

GetKaset – ตลาดขายสินค้าเกษตรออนไลน์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ทำให้อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีมาอย่างช้านานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ แต่ใ... Read More...