fbpx

สร้างแบรนด์

สร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัลแนวทางเอาชนะความท้าทาย

สร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล – แนวทางเอาชนะความท้าทาย

มีการศึกษาหนึ่งของ David Court ซึ่งได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร McKinsey Quarterly ฉบับเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2009 กล่าวไว้ว่าจากการศึกษาการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกือบ 20... Read More...