fbpx

สิ่งแวดล้อมคืออะไร

“สังคมยุคใหม่ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม”

“ปัญหาสิ่งแวดล้อม” เรื่องใกล้ตัวที่กำลังก้าวเข้าสู่วิกฤตมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นถูกเร่งให้เกิดก่อนเวลาอันควรด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ ถึงเวลาแล้วสิ่งที่เราทุกค... Read More...