fbpx

อาชีพส่วนตัว

วิกฤติคือโอกาส – นิยามของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

วิกฤตความจริงของโลกธุรกิจสิ่งที่ลูกจ้างไม่อยากเจอแต่ผู้ยิ่งใหญ่ต่างอ้าแขนรับ อุปสรรคและความท้าทาย ในโลกของการทำธุรกิจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เผชิญปัญหา “วิ... Read More...