fbpx

อุตสาหกรรม

ความคิดสร้างสรรค์ นิยามของคำว่านวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์ – นิยามของคำว่านวัตกรรม

การก้าวเข้าสู่ AEC อย่างเต็มตัวของประเทศไทยแม้ดูในภายนอกในเรื่องโครงสร้างต่าง ๆ จะดูไม่ออกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ในหัวใจลึก ๆ ของเรื่องการทำธุรกิจแล้วมีการเป... Read More...