เกษตรอินทรีย์

บุรินทร์เจอนี่ season 2 EP.3 “Green Catering จัดเลี้ยงอย่างไร ให้รักษ์โลก”

เรื่องของการรักษ์โลก อย่าแค่คิด...แต่ต้องทำเลย เพราะที่ผ่านมามนุษย์เรารังแกโลกมามากพอแล้ว จึงเกิดเป็นธุรกิจการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ “เคี้ยว... Read More...