fbpx

เจมส์ เจ. ฮิลล์

ปณิธานรุ่นเก่าสู่จุดเริ่มต้นแนวคิดธุรกิจของคนรุ่นใหม่

ปณิธานรุ่นเก่าสู่จุดเริ่มต้น – แนวคิดธุรกิจของคนรุ่นใหม่

ประโยชน์และคุณค่าจุดยืนที่ต้องสานต่อในการสร้างธุรกิจ เมื่อเล่าถึงครอบครัวผมอยากจะขอกล่าวถึงท่าน เจี่ย เอ็กชอ คุณพ่อของผมซึ่งในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนท่านต้... Read More...