fbpx

แจ็คหม่า

แจ็คหม่า จะกินรวบธุรกิจออนไลน์ไทย...จริงหรือ

วิเคราะห์อาณาจักร Alibaba – แจ็คหม่า จะกินรวบธุรกิจออนไลน์ไทย…จริงหรือ?

แจ็คหม่า ชายผู้ร่ำรวยเบอร์ 1 ของเอเชีย บอกว่าจะเข้ามาช่วย SME ในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลกผ่านธุรกิจออนไลน์ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศจีน ผ่านวิ... Read More...
วิสัยทัศน์ผู้นำ คิดและทำอย่างผู้นำ เริ่มต้นอย่างไร

วิสัยทัศน์ผู้นำ – คิดและทำอย่างผู้นำเริ่มต้นอย่างไร

วิสัยทัศน์ผู้นำต้องกว้างไกล ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็ตามคุณลองตั้งคำถามง่าย ๆ แบบนี้ลองดูว่าตอนนี้ขณะนี้คุณยืนอยู่ตรงจุดไหนของวงการคุณอยู่จุดไหนของสังคมและคุณอยู่ใ... Read More...