fbpx

แต้คุนฮะ

การพลิกโฉมสุดมันส์ – ของการทำธุรกิจ

การทำธุรกิจการค้าในปัจจุบันเรื่องของ Packaging นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อยอดขาดเพราะคนอยู่อย่าลืมว่าระบบจัดจำหน่ายและตลาดการวางสินค้าในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปม... Read More...