แนวคิด CEO

วิสัยทัศน์ CEO - ไพโรจน์ ร้อยแก้ว เจ้าพ่อตลาดนัดรถไฟ

วิสัยทัศน์ CEO – ไพโรจน์ ร้อยแก้ว เจ้าพ่อตลาดนัดรถไฟ

การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั้นคือความสุข และหากสามารถต่อยอดความสุขนั้นสร้างเป็นอาชีพ จนประสบความสำเร็จมีรายได้ในระดับร้อยล้าน คงต้องบอกได้ว่าสิ่งนั้นมันมากกว่าแ... Read More...
ผู้นำรุ่นต่อไปคือความยั่งยืนในการทำธุรกิจ

สร้างผู้นำ – ต่อยอดความยั่งยืนให้ธุรกิจ

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวนไม่มั่นคงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีความรวดเร็วเช่นนี้ การบริหารองค์กรธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาให้ไปรอดก็ว่าเป็น... Read More...