fbpx

แผนกลยุทธ์

สายสัมพันธ์ลูกค้าปัจจัยสำคัญของธุรกิจ 4.0

สายสัมพันธ์ลูกค้า – ปัจจัยสำคัญของธุรกิจ 4.0

จากสถิติที่มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าพบว่า การหาลูกค้าใหม่ต้องใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น 6 เท่าของต้นทุนในการรักษาลูกค้าเดิม ลูกค... Read More...