fbpx

โฮมสเตย์ธุรกิจส่วนตัว

โฮมสเตย์-ธุรกิจส่วนตัวที่สอดรับวิถีไทย

โฮมสเตย์ธุรกิจส่วนตัว – ที่สอดรับวิถีไทย

คนไทยมีธรรมเนียมอยู่ว่า “ใครมาเยี่ยมถึงเรือนมาเยือนถึงถิ่นต้องเตรียมอาหารการกินให้พร้อมสรรพ” ธรรมเนียมนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีไทยที่เน้นถึงเรื่องอัธยาศัยไมตรีที่... Read More...