Drought

โลกตื่นรักษ์น้ำ แต่ไทยจะแล้งหนัก ทุกภาคส่วนกำลังหาทางรับมือ

วันที่ 22 มีนาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ คนทั่วโลกจะพูดถึงวันอนุรักษ์น้ำโลก หรือ World Water Day เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความ... Read More...