วันนี้ (1 ก.ค.) เป็นวันแรกที่โรงเรียนต่าง ๆ เปิดเรียนกันอีกครั้ง หลังจากที่หยุดไปนานหลายเดือนจากมาตรการล๊อคดาวน์ปิดเมืองสู้ COVID 19 การเปิดเรียนครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อน ๆ อย่างสิ้นเชิง เพราะทุกคนต้องปฏิบัติตัวแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เด็ก ๆ นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง

Back to School วิถีใหม่ แต่ละวัน ควรมีอะไรบ้าง  

 • ให้เด็ก ๆ อาบน้ำทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
 • เตรียมพร้อมอุกรณ์สำคัญในการป้องกันเชื้อโรค เช่น หน้ากากอนามัย จะแบบผ้าหรือหน้ากากใสก็ได้ เจลล้างมือ หรือสเปรย์แอลกฮอล์ กระดาษเปียก เป็นต้น
 • เตรียมอาหารเช้าให้ลูกทานก่อนไปโรงเรียน
 • เตรียมน้ำดื่มใส่กระบอกน้ำส่วนตัวให้เรียบร้อย
 • ใช้ช้อนส้อมส่วนตัวไม่ปะปนของคนอื่น
 • หลีกเลี่ยงไปที่แออัด เช่น โรงอาหาร

เตรียมอุปกรณ์การเรียนส่วนตัว

เช่น ปากกาลูกลื่น ปากกาเจล ลิขวิด ดินสอ ไส้ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สมุดรายงาน ปากกาเน้นข้อความกระดาษโน้ตสี กบเหลาดินสอ แฟ้ม อุปกรณ์วาดรูป รวมถึง ที่เย็บกระดาษ กรรไกร หรือมีดคัตเตอร์

ของจำเป็นส่วน

สำหรับใครที่มีโรคประจำตัว หรือที่ต้องเตรียมพร้อมมากเป็นพิเศษ เช่น ยารักษาโรค แว่นตา ยาแก้แพ้ต่าง ๆ รวมถึงเบอร์โทรติดต่อกรณีจำเป็น ต้องเตรียมเป็นเซ็ตเอาไว้ให้พร้อม

การเดินทาง

 • ต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมเรื่องเส้นทาง
 • หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัดมีคนมาก ๆ
 • หากไปกลับรถโรงเรียน ต้องจัดการเวลาตื่นนอน อาหารเช้า-กลางวันให้ทันเวลา
 • หากโดยสารรถสาธารณะ ควรเช็กเวลาการเดินทางให้ดี
 • ต้องรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

No more articles