ด้วยผลพวงจากโควิด-19 ทุกธุรกิจนอกจากจะต้องรัดเข็มขัด ลดรายจ่าย ลดคนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทุกธุรกิจต้องคิด คือ ทำอย่างไรจึงจะดึงศักยภาพและประสิทธิภาพของพนักงานให้ออกมาได้มากที่สุด ทุกหนึ่งหน่วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น หมายถึงโอกาสในการประสบความสำเร็จของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

โดยปกติแล้วคนเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ยิ่งพนักงานมีศักยภาพมากก็ยิ่งแข่งขันได้ดี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในวงกว้างแล้วว่า ธุรกิจที่สำเร็จไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ แต่เป็นธุรกิจที่พนักงานที่มีอัตราการทำรายได้ต่อหัวพนักงานที่สูง

Tech Startup หลายแห่งใช้คนไม่กี่สิบคน แต่สามารถสร้างรายได้ระดับ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ แน่นอนธุรกิจมีขีดความสามารถในการสร้างรายได้ที่สูง และยังมีขีดความสามารถในการแข่งขัน จากความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนตามโลกอีกด้วย

passion gen จึงขอแชร์เคล็ดลับและไอเดียดึงศักยภาพของพนักงานในธุรกิจ เรียกว่ามี 100 ก็ได้ทั้ง 100 เพื่อให้ธุรกิจของไทยสามารถฝ่าฟันผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้

1. สร้างวัฒนธรรมธุรกิจที่แข็งแกร่ง

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในทุกสิ่งมาจากวัฒนธรรมธุรกิจที่แข็งแกร่ง ธุรกิจที่ดีจะต้องมีวัฒนธรรมธุรกิจที่ดีด้วย  วัฒนธรรมของธุรกิจที่ดีเป็นอย่างไร ?

วัฒนธรรมธุรกิจที่ดี คือ การสร้างพื้นที่ทำงานที่พอดี ที่ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความรู้สึกเหมือนพี่ เหมือนน้อง เหมือนญาติผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบ มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมจะทำงานและฝ่าฟันอุปสรรคตรงหน้าให้สำเร็จลุล่วง

ฟังดูไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เซอร์ไพรส์แต่อย่างใด…แต่เชื่อไหมว่า ธุรกิจขนาดใหญ่จำนวนมากกลับหลงลืมเรื่องการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน แต่กลับให้ความสำคัญกับผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ซึ่งสุดท้ายแล้วธุรกิจเหล่านั้นจะค้นพบความจริงที่ว่า เงินไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง…และเงินไม่สามารถทำให้คนทำงานแบบถวายหัวได้

2. ระบบขับเคลื่อนการทำงานที่ดี

ในทุกธุรกิจมักจะมีระบบหรือกระบวนการทำงานสำหรับงานแต่ละชนิด ที่ผ่านมาหลายธุรกิจโดยเฉพาะในภาครัฐมักเผชิญกับปัญหาความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน การอนุมัติที่ต้องผ่านระดับขั้นของการตัดสินใจจำนวนมาก ทำงานล่าช้า ขาดความกระชับฉับไว

การมีกระบวนการที่สั้นกระชับ ชัดเจน มีระบบการตรวจสอบที่ดี และมีระบบการสื่อสารภายในที่ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้พนักงานทำงานได้อย่างกระชับ รวดเร็ว ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนกับการจัดการงานรูทีนโดยเฉพาะงานเอกสาร

3. ลงทุนกับหัวหน้างานที่เก่ง

นักฟุตบอลที่เก่งยังต้องอาศัยโคชที่ดี เพื่อให้นักฟุตบอลแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ธุรกิจก็เช่นกัน การมีคนเก่งจำนวนมากจำเป็นต้องมีหัวหน้างานที่เก่ง ที่จะผลักดันให้พนักงานทุกคนได้แสดงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหัวหน้างานที่เก่งอาจจะเป็นได้ทั้งการโปรโมตคนภายในธุรกิจและการเฟ้นหาจากนอกธุรกิจก็ได้


บทความที่น่าสนใจ

7 เคล็ดลับซื้อใจคนเก่ง…ให้ทำงานถวายหัว

เอสเอ็มอี เคล็ดไม่ลับความสำเร็จที่ตำราไม่สอน!

ต้องรู้! 7 วิธีพา SME ฝ่าวิกฤต


4. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผลตอบแทนเป็นวิธีการที่ชัดเจนในการผลักดันให้พนักงานทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลตอบแทนพื้นฐานเช่น เงินเดือน โบนัส คอมมิสชัน ล้วนแล้วแต่เป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานทำงาน อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนในบางครั้งอาจไม่ได้มาในรูปของตัวเงินเสมอไป แต่เป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ การถามไถ่ การให้ความสำคัญ เพราะในวัฒนธรรมการทำงานแบบตะวันออก แม้รายได้จะเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง

5. สร้างโอกาสในการเติบโต

เช่นเดียวกับนักวิ่งที่มีพลังเมื่อมองเห็นเส้นชัย พนักงานในธุรกิจจะทำงานอย่างเต็มที่เช่นกันถ้ามองเห็นโอกาสในการเติบโต เลื่อนขั้น หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น การจัดวางโครงสร้างธุรกิจให้มีเส้นทางการเติบโต  (career path) ที่ชัดเจน จะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานในธุรกิจทำงานอย่างถวายหัว อย่างไรก็ตาม หัวหน้างานและฝ่ายบุคคลต้องมีการสื่อสารเรื่องเหล่านี้ไปยังพนักงานให้ชัดเจน

6. Update ความรู้พนักงานอยู่เสมอ

พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของธุรกิจ จึงต้องมีการติดอาวุธให้กับพนักงานอยู่เสมอ หนึ่งในอาวุธที่สำคัญคือ หมั่นเติมความรู้ใหม่ ๆ ให้พนักงาน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ต่อยอดกับงานเดิม องค์ความรู้เช่น เทคโนโลยีใหม่ ๆ เทคนิคใหม่ ๆ หรือการทำงานรูปแบบใหม่ จะช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ธุรกิจที่ดีจึงต้องอัปเดตความรู้พนักงานอยู่เสมอ

7. ให้เครื่องมือที่ช่วยในการทำงาน

แน่นอนว่า เครื่องมือที่ดีกว่าจะช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่า การลงทุนกับเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน จึงเป็นทางเลือกที่ดีและคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพ

แต่บ่อยครั้งกลับพบว่า ธุรกิจพยายามควบคุมรายจ่ายมากเกินไป จนปิดกั้นโอกาสในการหาเครื่องมือใหม่ ๆ ให้กับพนักงาน บ่อยครั้งกลับมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความฟุ่มเฟือยที่ไม่ควรเสีย จึงต้องมีการปรับทัศนคติของธุรกิจอย่างเหมาะสม ไม่สร้างภาระรายจ่ายมากเกินไป แต่ก็ไม่ควรรัดเข็มขัดจนเสียโอกาส

7 วิธีการนี้จะช่วยติดปีกให้ธุรกิจสามารถดึงประสิทธิภาพการทำงานออกมาได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การจะดึงประสิทธิภาพของพนักงานออกมาได้นั้น พนักงานจะต้องมีประสิทธิภาพเสียก่อน ดังนั้น ธุรกิจรุ่นใหม่จะต้องใส่ใจกับการเลือกเฟ้นพนักงานที่มีคุณค่า ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ เป็นโอกาสที่ดีในการได้คนเก่งในค่าตัวที่ไม่สูง ธุรกิจจึงไม่ควรรัดเข็มขัดมากไป จนมองข้ามสิ่งเหล่านี้

 

No more articles